Disclaimer

Gebruik van de website van Spirited Union Holding Co B.V. en de bijbehorende internetsites waarover Spirited Union Holding Co B.V. directe of indirecte zeggenschap heeft, is onderworpen aan de volgende voorwaarden en beperkingen. Toegang tot gebruik van deze sites betekent dat de gebruiker heeft ingestemd met de volgende voorwaarden.

Alle aansprakelijkheid voor eventuele schade als gevolg van toegang tot gebruik van de sites wordt uitdrukkelijk afgewezen door Spirited Union Holding Co B.V. Er wordt geen garantie gegeven voor het foutloos en ononderbroken functioneren van de sites. Er wordt geen garantie of verklaring gegeven, expliciet of impliciet, met betrekking tot de nauwkeurigheid of volledigheid van de informatie die op de sites is gepubliceerd of waartoe de sites toegang bieden. Spirited Union Holding Co B.V., evenals de directeuren en werknemers van Spirited Union Holding Co B.V., aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid voor de informatie en / of aanbevelingen die op de sites worden gepubliceerd of waartoe toegang wordt verleend via de sites. Wijzigingen in deze informatie en deze aanbevelingen kunnen worden aangebracht zonder voorafgaande kennisgeving.

Alle gegevens die op de site worden weergegeven, inclusief tekst, foto’s, illustraties, afbeeldingen, namen of handelsnamen, logo’s, product-, productdetails en servicemerken, zijn eigendom van of in licentie gegeven door Spirited Union Holding Co BV en zijn beschermd door het auteursrecht, het merkenrecht en / of een andere vorm van intellectueel eigendomsrecht. Deze eigendomsrechten of intellectuele eigendomsrechten zijn op geen enkele manier overdraagbaar aan personen of rechtspersonen die toegang hebben tot de site.

De inhoud van de site mag alleen worden gebruikt voor niet-commerciële en / of privé-doeleinden. Het is de gebruiker van de site niet toegestaan ​​de informatie op de site te vermenigvuldigen, wijzigen, verwijderen, doorgeven, verspreiden of verspreiden in ruil voor betaling zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Spirited Union Holding Co B.V.

Verwijzingen of hyperlinks naar andere sites die niet het eigendom zijn van Spirited Union Holding Co B.V. zijn uitsluitend opgenomen ter informatie van de gebruiker van de sites. Spirited Union Holding Co B.V. geeft geen enkele garantie noch aanvaarden zij enige aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud van dergelijke sites.